Sản Phẩm Nổi Bật
Tin tức - công nghệ
Vai trò của giải trình tự tế bào đơn trong các nghiên cứu đào tạo miễn dịch

Vai trò của giải trình tự tế bào đơn trong các nghiên cứu đào tạo miễn dịch

Giải trình tự ATAC tế bào đơn (scATAC-seq) và giải trình tự RNA tế bào đơn (scRNA-seq) tiết lộ vaccine cúm bổ sung tá dược AS03 có thể giúp cơ thể chống lại virus Dengue và Zika thông qua đào tạo miễn dịch bằng cách tái lập trình ngoài di truyền (epigenomic reprogramming).

Xem thêm >
0