Sản Phẩm Nổi Bật
Tin tức - công nghệ
Giải trình tự tế bào đơn trong nghiên cứu vaccine ung thư

Giải trình tự tế bào đơn trong nghiên cứu vaccine ung thư

Vaccine ung thư nên tiêm tĩnh mạch hay tiêm dưới da? Vị trí tiêm liệu có ảnh hưởng đến hiệu quả vaccine ung thư không? Công nghệ giải trình tự RNA tế bào đơn (scRNA-seq) có đóng góp gì trong việc nghiên cứu vaccine ung thư?

Xem thêm >
0