Sản Phẩm Nổi Bật
Tin tức - công nghệ
Lựa chọn bộ kit tách chiết DNA/RNA cho hệ thống tách chiết tự động

Lựa chọn bộ kit tách chiết DNA/RNA cho hệ thống tách chiết tự động

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit (MVP096) của Geneaid (Đài Loan) tương thích với nhiều các hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động 16-,32-,48- và 96-mẫu.

Xem thêm >
0