AltoStar® Adenovirus PCR Kit 1.5 (định lượng, CE-IVD)

AltoStar® Adenovirus PCR Kit 1.5

- Xét nghiệm realtime PCR (CE-IVD) để phát hiện và định lượng DNA đặc trưng của adenovirus người (HAdV).

- PCR-setup thủ công hoặc tự động trên hệ thống AltoStar® Automation System AM16.

- Đã kiểm chứng trên mẫu huyết tương người trong EDTA/citrate, mẫu máu toàn phần người trong EDTA/citrate.

- Giới hạn phát hiện: 141 bản sao/mL (huyết tương), 382 bản sao/mL (máu toàn phần).

Code: AS0301543

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

96 rxns

Đánh giá

AltoStar® Adenovirus PCR Kit 1.5 (Altona Diagnostics GmbH - Đức) là bộ kit xét nghiệm realtime PCR chuẩn CE-IVD giúp phát hiện và định lượng DNA đặc trưng của adenovirus người (HAdV). Bộ kit được dùng để chẩn đoán và giám sát tải lượng adenovirus người (HAdV) ở bệnh nhân.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0