AltoStar AM16 - Hệ thống tách chiết và PCR setup tự động 1 - 96 mẫu (CE-IVD)

AltoStar® Automation System AM16

- Hệ thống tự động đa năng AltoStar® AM16 (CE-IVD): tách chiết DNA/RNA, đặt phản ứng PCR (PCR setup), chuyển mẫu (sample transfer).

- Tính linh động cao: Chạy nhiều loại mẫu cùng lúc, mỗi mẫu ≤ 4 mầm bệnh, mỗi đĩa 96-giếng ≤ 8 loại phản ứng realtime PCR, mỗi lần chạy 1 - 96 mẫu, thể tích mẫu 500µL và 100µL.

- AltoStar® Purification Kit 1.5 (CE-IVD) là bộ kit tách chiết đồng thời DNA và RNA.

- AltoStar® (RT-)PCR Kits (CE-IVD) là các bộ kit realtime PCR/RT-PCR có cả dạng định tính và định lượng.

- AltoStar® Internal Control 1.5 (CE-IVD) là chứng nội dùng cho toàn bộ quy trình từ tách chiết DNA/RNA cho đến chạy realtime PCR/RT-PCR.

.

Code: AM16

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1 system

Đánh giá

AltoStar® Automation System AM16 (CE-IVD) là hệ thống thao tác tự động đa năng, có thể đảm nhiệm cả 3 vai trò: Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động, hệ thống đặt phản ứng PCR (PCR setup), hệ thống chuyển mẫu (sample transfer). Các bộ kit tách chiết DNA/RNA, chứng nội, và kit xét nghiệm realtime PCR/RT-PCR nhóm AltoStar® tương thích với hệ thống cũng đều có chứng nhận CE-IVD, giúp người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm về quy trình và kết quả xét nghiệm.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0