Animal Tissue RNA Purification Kit (Cat. 25700)

Animal Tissue RNA Purification Kit

- Tách chiết tất cả RNA, bao gồm cả miRNA

- Phương pháp tách chiết: Cột lọc Silicon Carbide (SiC)

- Mẫu đầu vào: 15 - 30 mg (tùy vào loại mô)

- Thời gian tách chiết: 50 phút / 10 mẫu

- Tương thích với mẫu đang được bảo quản trong RNAlater® hoặc Trizol®

Code: 25700

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Đánh giá

Animal Tissue RNA Purification Kit (Norgen) phù hợp để tách chiết RNA tổng số từ nhiều loại mô khác nhau như gan, lách, tim, cơ, ruột, ... RNA thu được có giá trị RIN cũng như A260/A280 tuyệt vời, phù hợp cho các ứng dụng tiếp theo như RT-PCR, qRT-PCR, microarray, giải trình tự NGS, ...

Thông số
Video
Document
Bình luận
0