BT110 - Chỉ thị sinh học tiệt trùng EO (4 giờ)

BT110

- Giám sát lô tiệt khuẩn cho chu trình tiệt trùng Ethylene Oxide (EtO)

- Cung cấp kết quả sau khi ủ 4 giờ ở 37 °C

- Chủng bào tử vi khuẩn: Bacillus atrophaeus (ATCC 9372) 106 bào tử / ống

- Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 11138-1 và ISO 11138-2

- Hệ thống máy ủ và đọc kết quả tương thích: MiniBioIC10/20FRIC10/20FRLCD

Code: BT110

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 test

Đánh giá

BT110 (Terragene) - Chỉ thị sinh học huỳnh quang (fluorescent SCBI) cho tiệt trùng Ethylene Oxide (EtO) cung cấp kết quả trong 4 giờ phù hợp với quy mô công nghiệp và các đơn vị có tần suất sử dụng dụng cụ tiệt khuẩn thường xuyên. Tần suất sử dụng: mỗi lô tiệt khuẩn

Thông số
Video
Document
Bình luận
0