BT20 - Chỉ thị sinh học hấp ướt (24 giờ)

BT20

- Giám sát lô tiệt khuẩn cho chu trình tiệt trùng hơi nước (STEAM) ở nhiệt độ 121 - 135 °C.

- Nồi hấp phù hợp: Gravity air displacement và Dynamic air removal (vacuum-assisted)

- Kết quả dương tính (tiệt trùng thất bại) nếu môi trường chuyển sang màu vàng sau khi ủ 24 giờ ở 55 - 62 °C

- Chủng bào tử vi khuẩn: Geobacillus stearothermophillus (ATCC 7953) 106 bào tử / ống

- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 11138-1 và ISO 11138-3

Code: BT20 STEAM

Đơn giá: Liên Hệ

Còn hàng

Đóng gói

100 test

Đánh giá

BT20 - Chỉ thị sinh học tiệt trùng hơi nước (Terragene) cung cấp kết quả trong 24 giờ phù hợp với quy mô bệnh viện, quy mô công nghiệp và các đơn vị có tần suất sử dụng dụng cụ tiệt khuẩn thường xuyên. Sản phẩm phù hợp cho nồi hấp dịch chuyển trọng lực (gravity air displacement) và chân không (vacuum-assisted / dynamic air removal).

Tần suất sử dụng:

+ Khuyến cáo: Hàng tuần

+ Đề xuất: Mỗi ngày

+ Tốt nhất: Mỗi lô tiệt khuẩn

+ Với dụng cụ cho phẫu thuật, cấy ghép: Mỗi lô tiệt khuẩn

Thông số
Video
Document
Bình luận
0