BT224 - Chỉ thị sinh học hấp ướt (20 phút)

BT224

- Giám sát lô tiệt khuẩn cho chu trình tiệt trùng hơi nước (STEAM) ở nhiệt độ 132 - 135 °C.

- Nồi hấp phù hợp: Gravity air displacement và Dynamic air removal (vacuum-assisted)

- Cung cấp kết quả sau khi ủ 20 phút ở 60°C (độ nhạy ≥ 97%)

- Chủng bào tử vi khuẩn: Geobacillus stearothermophillus (ATCC 7953) 106 bào tử / ống

- Đáp ứng tiêu chuẩn FDA, ISO 11138-1 và ISO 11138-3

- Hệ thống máy ủ và đọc kết quả tương thích: MiniBioIC10/20FRIC10/20FRLCD

Code: BT224

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 test

Đánh giá

BT224 (Terragene) - Chỉ thị sinh học huỳnh quang (fluorescent SCBI) cho tiệt trùng hơi nước (STEAM) cung cấp kết quả trong 20 phút phù hợp với quy mô bệnh viện, quy mô công nghiệp và các đơn vị có tần suất sử dụng dụng cụ tiệt khuẩn thường xuyên. Sản phẩm phù hợp cho nồi hấp dịch chuyển trọng lực (gravity air displacement) và chân không (vacuum-assisted / dynamic air removal).

Tần suất sử dụng:

+ Khuyến cáo: Hàng tuần

+ Đề xuất: Mỗi ngày

+ Tốt nhất: Mỗi lô tiệt khuẩn

+ Với dụng cụ cho phẫu thuật, cấy ghép: Mỗi lô tiệt khuẩn

Thông số
Video

Document
Bình luận
0