BT91 - Chỉ thị sinh học tiệt trùng plasma (24 giờ)

BT91

- Giám sát lô tiệt khuẩn cho chu trình tiệt trùng plasma hoặc hơi Hydrogen Peroxide (VH2O2).

- Kết quả dương tính (tiệt trùng thất bại) nếu môi trường chuyển sang màu vàng sau khi ủ 24 giờ ở 55 - 62 °C

- Chủng bào tử vi khuẩn: Geobacillus stearothermophillus (ATCC 7953) 106 bào tử / ống

- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 11138-1 và IRAM 37102-1

Code: BT91

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 test

Đánh giá

BT91 - Chỉ thị sinh học tiệt trùng plasma (Terragene) cung cấp kết quả trong 24 giờ phù hợp với quy mô bệnh viện, cơ sở y tế, công nghiệp dược phẩm,... có tần suất sử dụng dụng cụ thường xuyên.

Tần suất sử dụng:

+ Đề xuất: Mỗi ngày

+ Tốt nhất: Mỗi lô tiệt khuẩn

+ Với dụng cụ cho phẫu thuật, cấy ghép: Mỗi lô tiệt khuẩn

Thông số
Video
Document
Bình luận
0