BT97 - Chỉ thị sinh học khử trùng không khí & bề mặt bằng H2O2 (1 giờ)

Cung cấp kết quả sau 1 giờ khi ủ ở 60oC (độ nhạy >=97%)

Mục đích sử dụng: giám sát không khí và bề mặt (Airbone & surface monitoring)

Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 11138-1:2017 và IRAM 37102-1:1999

Chỉ thị sinh học cho chu trình khử trùng bằng H2O2.

Chủng bào tử vi khuẩn: Geobacillus stearothermophillus (ATCC 7953) đạt 106 CFU

Code: BT97

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

25 bộ/hộp (bộ 1 ống A + 1 ống B)

Đánh giá

BT97-Chỉ thị sinh học khử trùng H2O2 cho kết quả nhanh trong 1 giờ phù hợp để kiểm soát không khí trong phòng sạch.

Hệ thống máy ủ tương thích: MiniBio, IC10/20FR, IC10/20FRLCD

Tần suất sử dụng: Mỗi lần khử trùng phòng sạch

Thông số
Video
Document
Bình luận
0