CD40 - Chỉ thị hóa học nhóm 4 - tiệt trùng plasma

CD40

- Chỉ thị hóa học nhóm 4 cho tiệt trùng plasma hoặc hơi hydrogen peroxide (VH2O2)

- Tương thích với máy đọc chỉ thị hóa học Trazanto

- Thông số kiểm soát: 2.3 mg/L H2O2 ở 50ºC trong 6 phút

- Đáp ứng tiêu chuẩn FDA và ISO 11140-1

- 100% không chứa kim loại nặng

Code: CD40

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

250 que

Đánh giá

Giám sát điều kiện và các thông số quan trọng của quy trình tiệt trùng trong từng gói/kiện dụng cụ

Thông số
Video
Document
Bình luận
0