CDS47 - Chỉ thị hóa học khử trùng không khí & bề mặt bằng H2O2

Chỉ thị bộ thông số khử trùng không khí và bề mặt bằng H2O2.

Có 2 phiên bản:

  • - CDS47V - cho khử trùng H2O2 dạng hơi (vapour).
  • - CDS47A - cho khử trùng H2O2 dạng phun sương (aerosol).

100% không chứa kim loại nặng

Code: CDS47A

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

CDS47A: 100 tấm/hộp

Code: CDS47V

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

CDS47V: 100 tấm/hộp

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0