Cells and Tissue DNA Isolation Kit

Cells and Tissue DNA Isolation Kit

- Dùng để tách chiết DNA bộ gene từ mẫu tế bào nuôi cấy, virus và nhiều loại mô khác nhau

- Phương pháp tách chiết: Cột lọc

- Mẫu đầu vào: 20 mg mô động vật / 150 μL dịch nổi virus / 3 x 106 tế bào

- Thời gian thao tác: 30 phút (tế bào) hoặc 90 phút (mô) / 10 mẫu

Code: 53100

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Đánh giá

Cells and Tissue DNA Isolation Kit (Norgen) được thiết kế để tách chiết DNA bộ gene từ mẫu tế bào nuôi cấy, virus và nhiều loại mô khác nhau. DNA thu được từ bộ kit đủ tinh sạch để thực hiện các ứng dụng tiếp theo như PCR, qPCR, genotyping, ...

Thông số
Video
Document
Bình luận
0