Cryoboxes

Có khả năng điều chỉnh chiều cao hộp theo vật chứa

Nhiều màu sắc lựa chọn

Có lỗ thoát nước

Cho phép hấp khử trùng, khả năng chịu nhiệt -90oC đến 121oC

Chất liệu: Polypropylene

Code: 750221

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp 10x10

Code: 750214

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp 9x9

Code: 750207

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp 8x8

Code: 030138

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp 7x7

Code: 030131

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp 6x6

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0