Đĩa nuôi cấy phôi 4 giếng

  • Nunc™ 4-Well IVF Dishes là đĩa nuôi cấy phôi, trứng chuyên dụng đáp ứng yêu cầu khắt khe của IVF, IVM. Ngoài ra, đĩa còn có thể được sử dụng trong quy trình đông - rã đông phôi, trứng.
  • - Chứng nhận IVF CE-marked, FDA-cleared
  • - Vô trùng (SAL 10-6)
  • - Không chứa pyrogenic (LAL tested)
  • - An toàn trên phôi chuột (MEA tested)
  • - Chất liệu: USP class 6 poly-styrene 

Code: 179830 - non-treated

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

120 đĩa

Code: 144444 - Nunclon Delta Treated

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

120 đĩa

Đánh giá

Sự khác biệt giữa non-treated và Nuclon Delta treated:

- Nuclon Delta treated: Bề mặt trở nên ưa nước hơn, phù hợp cho tế bào bám vào và phát triển

- Non-treated: Bề mặt không xử lý sẽ kị nước và thích hợp nuôi cấy phôi trong vi giọt

Thông số
Video
Document
Bình luận
0