Đĩa PCR 96 giếng

Đĩa PCR 96 giếng đa dạng cho nhu cầu PCR

- Thành poplypropylene mỏng

- 3 kiểu thiết kế: skirted, semi-skirted, non-skirted

- Không chứa DNA / DNase / RNase /chất ức chế PCR / pyrogens

- Kí hiệu chữ được in ở góc giúp định vị giếng

 

 

Code: 035900 (96-well, semi-skirted)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 cái

Code: 026190 (96-well, non-skirted)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 cái

Code: 02844 (96-well, skirted)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 cái

Code: 039620 (384-well Multi)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 cái

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0