Đĩa petri-vi sinh

- Đĩa petri dùng 1 lần, polystyrene trong suốt.

- Đã tiệt trùng và chưa tiệt trùng.

- Có phiên bản  cho đổ đĩa thủ công hoặc tương thích với máy đổ đĩa tự động (có vent)

- CE-IVD Marked

Code: 076060B

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Vô trùng, 4 vent, 140x13mm, 120 cái/hộp

Code: 076084B

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Vô trùng, 3 vent, 90x13mm, 500 cái/hộp

Code: 076059

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Vô trùng, 55x14mm, 1200 cái/hộp

Code: 076058

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Vô trùng, 3 vent, 55x14mm, 1200 cái/hộp

Code: BSM230

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

150mm, sterile, vent, 220 cái/hộp

Code: BSM220

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

120mm, sterile, w/o vent, 320 cái/hộp

Code: BSM215

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100mm, sterile, vent, 500 cái/hộp

Code: BSM2120

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

90MM, for automatic, sterile, vents, 480 cái/hộp

Code: BSM212

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

90mm, for automatic, vent, 500 cái/hộp

Code: BSM200

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

60mm, sterile, w/o vent, 1000 đĩa/hộp

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0