Dung dịch bảo quản và que lấy mẫu swab- swab with transport medium

Dung dịch bảo quản và que lấy mẫu swab- swab with transport medium của hãng BioSigma-Ý bao gồm dung dịch bất hoạt virus+ swab thiết kế dạng thanh nhựa có điểm "break-point" dễ dàng bẻ đôi.

Ống chứa dung dịch vận chuyển mẫu ở nhiệt độ phòng

Vô trùng (SAL 10-6)

Không chứa pyrogen + latex

Code: BSM092 - standard

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp 600 swab

Code: BSM093 - fine

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp 600 swab

Đánh giá

Standard foam swab kích thước đầu tăm bông to phù hợp lấy mẫu cho người lớn

Fine foam swab kích thước đầu tăm bông to phù hợp lấy mẫu cho trẻ em

Thông số
Video
Document
Bình luận
0