easyBlood STARlet - Hệ thống tách chiết phân đoạn máu tự động

- Cho phép thao tác lên đến 144 mẫu trong 01 lần chạy

- Chụp ảnh và tự động nhận diện 3 phân lớp: huyết tương, buffy coat, hồng cầu

- Theo dõi mẫu, hóa chất và vật tư tiêu hao thông qua mã vạch (barcode)

- Công nghệ CO-RE (Compressed O-Ring Expansion) giúp tăng độ chính xác khi hút nhả hóa chất

Code: easyBlood STARlet

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Đánh giá

easyBlood STARlet là hệ thống tách chiết phân đoạn máu (blood fractionation) tự động của Hamilton, cho phép nhận diện và thu nhận huyết tương (plasma), buffy coat và hồng cầu từ mẫu máu đã ly tâm một cách chính xác và hoàn toàn tự động. Hệ thống easyBlood STARlet cho phép thao tác lên đến 144 mẫu trong 01 lần chạy.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0