Fatty Tissue RNA Purification Kit (Cat. 36200)

Fatty Tissue RNA Purification Kit

- Tách chiết tất cả RNA, bao gồm cả miRNA.

- Phương pháp tách chiết: Cột lọc Silicon Carbide (SiC).

- Loại bỏ gDNA mà không cần sử dụng nuclease.

- Mẫu đầu vào: 20mg.

- Thời gian tách chiết: 50 phút / 10 mẫu.

Code: 36200

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

25 preps

Đánh giá

Fatty Tissue RNA Purification Kit (Norgen) phù hợp để tách chiết RNA tổng số (bao gồm cả miRNA) từ các mô giàu chất béo như não, vú, mô mỡ, v.v.. RNA thu được có giá trị RIN cũng như A260/A280 tuyệt vời, phù hợp cho các ứng dụng tiếp theo như RT-PCR, qRT-PCR, microarray, giải trình tự NGS, ...

Hình 1. Kết quả điện di RNA mô não tách chiết được từ Fatty Tissue RNA Purification Kit (Norgen) và kit của đối thủ.
Hình 2. Kết quả realtime RT-PCR từ mẫu RNA mô não được tách chiết bằng Fatty Tissue RNA Purification Kit (Norgen) và kit của đối thủ.

 

 

 

 

 

Thông số
Video
Document
Bình luận
0