FFPE RNA Purification Kit-Kit tách chiết RNA FFPE

FFPE RNA Purification Kit

- Tách chiết RNA tổng số (bao gồm cả microRNA) từ mẫu FFPE

- Phương pháp tách chiết: Cột lọc Silicon Carbide (SiC)

- Mẫu đầu vào: 5 lát cắt paraffin (dày ≤ 20 µm) hoặc 25 mg nguyên khối chưa cắt

- Thời gian thao tác: 1 - 4 giờ / 10 mẫu

- Bao gồm cả DNase cho bước tùy chọn loại DNA trên cột lọc.

Code: 25300

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Đánh giá

FFPE RNA Purification Kit (Norgen) cho phép tách chiết RNA tinh sạch (bao gồm cả microRNA) từ mẫu mô FFPE. Bộ kit cung cấp điều kiện cần thiết để đảo ngược 1 phần những thay đổi do formalin gây ra, nhờ vậy thu được RNA chất lượng cao. Bộ kit tách chiết RNA ở tất cả các kích thước, từ mRNA và ribosomal RNA cho đến microRNA (miRNA) và RNA can thiệp nhỏ (siRNA), chất lượng tùy vào tuổi của mẫu mô FFPE.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0