FlexStar Monkeypox virus PCR Detection Mix 1.5

FlexStar® Monkeypox virus PCR Detection Mix 1.5

- Phát hiện định tính DNA đặc hiệu cho virus đậu mùa khỉ.

- Có thể chạy cùng các bộ kit PCR dòng FlexStar khác.

- Cung cấp bao gồm chứng âm (NTC) và chứng dương (PC).

- Mục tiêu bao gồm cả human β-actin gene để làm chứng thu mẫu (sampling control).

Code: FS0201503

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

96 rxns

Đánh giá

FlexStar® Monkeypox virus PCR Detection Mix 1.5 là hỗn hợp mồi và đầu dò (primer & probe) sử dụng trong realtime PCR nhằm phát hiện DNA đặc hiệu của virus đậu mùa khỉ. Sản phẩm cần sử dụng cùng với FlexStar® (RT-)PCR Amplification Mix 1.5 (chứa các thành phần khác và enzyme cho PCR) và AltoStar® Internal Control 1.5 (chứng nội).

Thông số
Video
Document
Bình luận
0