Hệ thống chuẩn bị thư viện tế bào đơn - Chromium Connect

Hệ thống chuẩn bị thư viện tế bào đơn - Chromium Connect:

- Tự động hóa các bước "phân vùng", "gắn barcode" và "tạo thư viện"

- Khả năng thực hiện: 1 ~ 8 mẫu / lần chạy

- Rút ngắn thời gian thao tác thủ công từ hơn 8 giờ xuống còn dưới 1 giờ

- Giảm thiểu sai số do hút nhả pipette thủ công gây ra

Code: 1000171

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hệ thống

Đánh giá

Chromium Connect là hệ thống chuẩn bị thư viện tế bào đơn tự động, cho phép tự động hóa các bước "phân vùng", "gắn barcode" và "tạo thư viện" trong quy trình giải trình tự tế bào đơn. Hệ thống Chromium Connect giúp giảm thiểu sai số cũng như rút ngắn thời gian thao tác thủ công từ hơn 8 giờ xuống còn dưới 1 giờ.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0