Hệ thống chụp ảnh gel huỳnh quang và quang hóa- Alliance Q9 Advanced

Hệ thống chụp ảnh gel huỳnh quang và quang hóa- Alliance Q9 Advanced

- Tính năng và độ nhạy tốt nhất trên thị trường

- Hoàn toàn tự động

- Độ phân giải cao 9.2 megapixels, hình ảnh HD

- Đa dạng bước sóng: UV, Green, Blue, Red/NIR, IR, deep-IR, và các Mô-đun Chromapure tùy chỉnh

- 18 bộ lọc tán xạ 

- Khẩu độ kính rộng F/0.8

- Làm mát máy ảnh đến -60°C

- Phần mềm miễn phí 100% để thu nhận, chỉnh sửa, phân tích ảnh

 

Code: Q9ADVANCED

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hệ thống

Đánh giá

- Phù hợp với nhiều ứng dụng: quang hóa và phát quang sinh học (Western, dot blots, Luciferase...),  huỳnh quang IR-RGB và Multiplexing (Alexa, Cy, LiCor, Proteins huỳnh quang), gel DNA/RNA (EtBr, SYBR, GelGreen, GelRed, SYPRO..), phản ứng so màu và điện di protein (Coomassie, Silver, Cooper…), khuẩn lạc (đĩa petri), và ánh sáng khả kiến, phim X-ray, huỳnh quang RGB (với Mô-đun Chroma)

- Phân tích: định lượng 1D, chuẩn hóa, phân tích tự động trọng lượng phân tử

Thông số
Video
Document
Bình luận
0