Hệ thống điện di ngang - gelLITE

Complete Mini agarose gel documentation kit with gelLITE

- Hệ thống đầy đủ thiết bị, hóa chất cho điện di ngang, chụp ảnh và phân tích hình ảnh gel agarose

- Sử dụng hệ thống chụp ảnh gelLITE với tính năng pre-focused camera nên chỉ cần nút điều khiển đèn UV và ánh sáng trắng.

- Bộ khuôn cho phép đổ gel agarose ở 2 kích thước: 10×7 và  10×10 cm

- Bồn điện di cho phép giải quyết lên đến 100 mẫu trong 1 lần chạy

- Bộ nguồn cho phép cài đặt và lưu trữ lên đến 30 chương trình điện di, rối đa 6 bước/chương trình

Code: GELLITEPACK

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Đánh giá

Complete Mini agarose gel documentation kit with gelLITE là hệ thống điện di ngang trang bị đầy đủ các thiết bị và hóa chất cần thiết để điện di, chụp ảnh và phân tích gel agarose. Hệ thống chụp ảnh gelLITE sử dụng camerra 5 mega  pixels phù hợp để chụp ảnh gel DNA, protein, huỳnh quang, so màu (colourmetric).

Thông số

Cung cấp bao gồm:

1) Hệ thống chụp ảnh gel điện di gelLITE

2) Bộ điện di ngang multiSUB Midi với 2 khay đổ gel: 10×7 và  10×10 cm

3) Bộ nguồn 300V, 700mA, 150W

4) Chai chứa 100g agarose low EEO dạng bột

5) Ống chứa 500μL thang DNA 1kb

6) Ống thuốc nhuộm DNA runSAFE

7) Chai chứa 1L dung dịch đệm điện di TAE 50X

8) Tấm lọc chuyển đổi UV sang ánh sáng xanh lam (blue-light), loại dành cho gelLITE

9) Giá múc gel agarose

10) Thước kẻ có vạch chia phát huỳnh quang

Video
Document
Bình luận
0