Hệ thống điện di ngang - gelPRO

Complete Maxi agarose gel documentation kit with gelPRO

- Hệ thống đầy đủ thiết bị, hóa chất cho điện di ngang, chụp ảnh và phân tích hình ảnh gel agarose

- Sử dụng hệ thống chụp ảnh gelPRO với camera 5 mega pixels, motor driven zoom lens và filter wheel

- Cho phép nâng cấp để chụp ảnh phát quang hóa học (chemiluminescence) hoặc huỳnh quang RGB

- Bộ khuôn cho phép đổ gel agarose ở 3 kích thước: 26×16, 26×24 và 26×32 cm

- Bộ nguồn cho phép cài đặt và lưu trữ lên đến 30 chương trình điện di, rối đa 6 bước/chương trình

Code: GELPROPACK

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Đánh giá

Complete Maxi agarose gel documentation kit with gelPRO là hệ thống điện di ngang cỡ lớn trang bị đầy đủ các thiết bị và hóa chất cần thiết để điện di, chụp ảnh và phân tích gel agarose. Hệ thống chụp ảnh gelPRO sử dụng camerra 5 mega  pixels phù hợp để chụp ảnh gel DNA, protein, huỳnh quang, so màu (colourmetric); có thể nâng cấp để chụp ảnh phát quang hóa học (chemiluminescence) hoặc huỳnh quang RGB.

Thông số

Cung cấp bao gồm:

1) Hệ thống chụp ảnh gel điện di gelPRO

2) Bộ điện di ngang cỡ lớn multiSUB Screen với 3 khay đổ gel: 26×16, 26×24 and 26×32 cm.

3) Bộ nguồn 500V, 800mA, 300W

4) Chai chứa 100g agarose low EEO dạng bột

5) Ống chứa 500μL thang DNA 1kb

6) Ống thuốc nhuộm DNA runSAFE

7) Chai chứa 1L dung dịch đệm điện di TAE 50X

8) Tấm lọc chuyển đổi UV sang ánh sáng xanh lam (blue-light)

9) Giá múc gel agarose

10) Thước kẻ có vạch chia phát huỳnh quang

Video
Document
Bình luận
0