Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động (32 mẫu)

Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động 32 mẫu

- Phương pháp tách chiết: Magnetic Bead

- Khả năng tách chiết: 1 ~ 32 mẫu / lần chạy (30 phút)

- Thể tích có thể xử lý: 50 ~ 1,000 µL

- Hiệu quả thu nhận: 100 bản sao / µL

- Chứng nhận FDA và ISO 13485

Code: S032

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1 hệ thống

Đánh giá

SYNC Nucleic Acids Extraction System (Geneaid) là hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động  32 mẫu bằng hạt từ (magnetic bead) , 1 lần chạy (30 phút). Sản phẩm đã được cấp chứng nhận FDA và ISO 13485.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0