Hệ thống Western Blot - ChemiLITE

chemiLITE ECL Western Blotting Workow Package

- Hệ thống Western  Blot dành cho mini-gel

- Sử dụng phát quang hóa học (chemiluminescence)

- Đầy đủ các thiết bị quan trọng: Bộ nguồn, bồn điện di đứng, bộ chuyển protein lên màng lai, hệ thống chụp ảnh

- Đi kèm bộ hóa chất Western Blot và phần mềm phân tích

Code: WESTERNFLOWLITE

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1 bộ

Đánh giá

chemiLITE ECL Western Blotting Workow Package là hệ thống Western Blot sử dụng tín hiệu phát quang hóa học, trang bị đầy đủ các thiết bị và hóa chất cần thiết, ngoại trừ kháng thể đặc hiệu cho protein mục tiêu. Hệ thống chụp ảnh chemLITE sử dụng Cooled CCD camera để ghi nhận tín hiệu phát quang hóa học (chemilimunescene signal) trong Western Blot.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0