Hệ thống Western Blot - ChemiPRO

chemiPRO ECL Western Blotting Workow Package

- Hệ thống Western  Blot dành cho mini-gel

- Sử dụng phát quang hóa học (chemiluminescence)

- Đầy đủ các thiết bị và  hóa chất cần thiết cho Western Blot

- Hệ thống chụp ảnh chemiPRO (đi kèm) có hệ thống chiếu UV để đọc gel

- Có thể trang bị thêm module RGB cho blotting huỳnh quang

 

 

Code: WESTERNFLOWPROMINI

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Code: WESTERNFLOWPROMINIRGB (with RGB module)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Code: WESTERNFLOWPROMAXI

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Code: WESTERNFLOWPROMAXIRGB (with RGB module)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Đánh giá

chemiPRO ECL Western Blotting Workow Package là hệ thống Western Blot sử dụng tín hiệu phát quang hóa học, trang bị đầy đủ các thiết bị và hóa chất cần thiết, ngoại trừ kháng thể đặc hiệu cho protein mục tiêu. Hệ thống chụp ảnh chemiPRO phù hợp phân tích sử dụng ánh sáng huỳnh quang (fluorescence), khả kiến (visible) lẫn phát quang hóa học (chemiluminescence).

Hệ thống hiện có 4 package để lựa chọn:

Package để chọn lựa Bồn điện di RGB module
WESTERNFLOWPROMINI Mini  
WESTERNFLOWPROMINIRGB Mini Đi kèm
WESTERNFLOWPROMAXI Maxi  
WESTERNFLOWPROMAXIRGB Maxi Đi kèm

 

Thông số
Video
Document
Bình luận
0