Hộp giấy đựng ống trữ lạnh

Thích hợp lưu trữ lạnh, cực lạnh

Lưu trữ trong thời gian ngắn hoặc lâu dài

Code: 010186

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp nhều lớp, loại cao, 100 vị trí

Code: 010185

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp nhiều lớp, loại cao, 81 vị trí

Code: 010164

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp trữ thường, loại cao, 100 vị trí

Code: 010163

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp trữ thường, loại cao, 81 vị trí

Code: 010181

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp trữ thường 100 vị trí, loại ống 1-2 mL

Code: 010162CL

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp trữ thường 81 vị trí, loại ống 1-2 mL

Code: 010162CL

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp trữ lạnh, 100 vị trí

Code: 972015

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hộp trữ lạnh, 81 vị trí

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0