InPouch® TF-Bovine

InPouch® TF-Bovine:

- Lấy mẫu và cấy tại chỗ, giúp chẩn đoán nhanh Tritrichomonas foetus giả định

- Nên sử dụng song song với các test nhanh tại chỗ khác (POC test)

- Túi InPouch có thể đặt xem trực tiếp dưới kính hiển vi

- Tương thích PCR

Code: 12-011-001

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

10 túi

Code: 12-011-002

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 túi

Đánh giá

InPouch® TF-Bovine là túi chứa môi trường nuôi cấy, giúp phát hiện Tritrichomonas foetus từ mẫu âm đạo hoặc bao quy đầu của bò. Chỉ cần lấy mẫu dịch phết (swab) và cấy tại chỗ vào túi InPouch® TF-Bovine là đã có thể phát hiện Tritrichomonas foetus theo tiêu chuẩn vàng (Gold Standard).

Thông số
Video

Document
Bình luận
0