InTray® Brilliant Green

InTray® Brilliant Green:

- Dùng trong phân lập Salmonella (trừ S. typhi)

- Hộp kín với bộ lọc Tyvek® hạn chế nhiễm mẫu

- Cho phép thu mẫu và cấy mẫu tại chỗ

 - Vùng quan sát chống mờ (anti-fog), có thể quan sát trực tiếp dưới kính hiển vi

- Môi trường chọn lọc, tạo khuẩn lạc đặc trưng để nhận diện

Đánh giá

InTray® Brilliant Green là môi trường chọn lọc mạnh dùng để phân lập vi khuẩn Salmonella (trừ S. typhi) từ mẫu phân và các loại mẫu khác. Môi trường pha sẵn, thiết kế InTray có màng seal và bộ lọc không khí giúp hạn chế nhiễm mẫu. 

Thông số
Video
Document
Bình luận
0