IT12 - Chỉ thị hóa học nhóm 5 - tiệt trùng EO

IT12

- Chỉ thị hóa học nhóm 5 cho quy trình tiệt trùng Ethylene Oxide (EtO)

- Hiệu chuẩn tương ướng với BI (chỉ thị sinh học) nên có thể làm cơ sở để xuất dụng cụ trong những trường hợp khẩn cấp (trước khi có kết quả ủ BI)

- Chỉ thị 2 cấp độ:

+ Cấp độ 1: Giúp phân biệt "đã tiệt khuẩn" và "chưa tiệt khuẩn"

+ Cấp độ 2: Chỉ thị mức độ tiếp xúc với các thông số tiệt khuẩn

- Đáp ứng tiêu chuẩn FDA và ISO 11140-1

- 100% không chứa kim loại nặng

Code: IT12

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

250 que

Đánh giá

Màu sắc chất chỉ thị:

Cấp độ 1: Màu đỏ ► màu vàng

Cấp độ 2: Màu tím nâu ► màu xanh lục

Thông số
Video
Document
Bình luận
0