IT26C - Chỉ thị hóa học nhóm 5 - tiệt trùng hơi nước

IT26C

- Chỉ thị hóa học nhóm 5 cho quy trình tiệt trùng hơi nước (STEAM) cho nhiệt độ 118 - 138 °C

- Hiệu chuẩn tương ứng với BI (chỉ thị sinh học) nên có thể làm cơ sở để xuất dụng cụ trong những trường hợp khẩn cấp (trước khi có kết quả BI)

- Giao diện phân 2 vùng "Accept" và "Reject" tương thích với "đạt" và "không đạt"

- Đáp ứng tiêu chuẩn FDA và ISO 11140-1

Code: IT26C

Đơn giá: Liên Hệ

Còn hàng

Đóng gói

250 que

Đánh giá

Nên hiện diện bên trong mỗi gói/kiện dụng cụ cần tiệt khuẩn

Thông số
Video
Document
Bình luận
0