IT27W - Chỉ thị hóa học cho quy trình khử trùng nhiệt ẩm

Chỉ thị hóa học dùng trong quy trình khử trùng bằng nhiệt ẩm (Moist heat).

Có 3 phiên bản phù hợp các quy trình khử trùng khác nhau:

  • - IT27W-1: 90 oC trong 1 phút, A0 = 600
  • - IT27W-5: 90 oC trong 5 phút, A0 = 3,000
  • - IT27W-10: 93 oC trong 10 phút, chương trình BGA/RKI

Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 15883-1 và ISO 15883-2

100% không chứa kim loại nặng

Code: IT27W-10

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

IT27W-10: 200 que/hộp

Code: IT27W-5

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

IT27W-5: 200 que/hộp

Code: IT27W-1

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

IT27W-1: 200 que/hộp

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0