Kit realtime PCR phát hiện Chlamydia và lậu cầu khuẩn

Chlamydia/Neisseria gonorrhoeae TaqMan PCR Kit​:

- Phát hiện đồng thời Chlamydia và lậu cầu khuẩn (Neisseria gonorrhoeae) bằng phản ứng realtime PCR

- Kit gồm các thành phần phản ứng realtime PCR, chứng dương, chứng âm

- Tương thích hệ thống realtime PCR có 3 kênh màu: FAM, HEX và Cy5

- Bộ kit sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 13485

Code: TM42500

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

24 test

Code: TM42510 - Probe, Primer, Control

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 test

Đánh giá

Chlamydia/Neisseria gonorrhoeae TaqMan PCR Kit​ (Norgen) giúp phát hiện nhanh, đồng thời Chlamydia và lậu cầu khuẩn (Neisseria gonorrhoeae) bằng kỹ thuật realtime PCR.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0