Kit realtime RT-PCR phát hiện Covid-19, cúm A và cúm B (multiplex)

COVID-19/Influenza (A & B) TaqMan RT-PCR Kit

- Phản ứng multiplex one-step realtime RT-PCR giúp phát hiện Covid-19 (N gene), cúm A (M gene) và cúm B (HA gene)

- Primer & Probe Mix chứa mồi và mẫu dò cho cả 4 gene N, M, HA và chứng nội RP của người

- Chứng dương chứa cả 4 gene N, M, HA và và chứng nội RP của người

- Hóa chất pha sẵn dưới dạng 2X One-step RT-PCR Master Mix

Code: TM67400

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

500 preps

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0