Kit realtime RT-PCR xét nghiệm Covid-19

Kit realtime RT-PCR xét nghiệm Covid-19 cung cấp đầy đủ hóa chất cần thiết cho phản ứng realtime RT-PCR phát hiện RNA của virus SARS-CoV-2, sản phẩm được xây dựng dựa theo bộ kit xét nghiệm Covid-19 của CDC (xem thêm TẠI ĐÂY). Bộ sản phẩm gồm có:

  • - 2X One-Step RT-PCR Master Mix
  • - Hỗn hợp mồi/mẫu dò của gene N1
  • - Hỗn hợp mồi/mẫu dò của gene N2
  • - Hỗn hợp mồi/mẫu dò của chứng nội RNase P
  • - Plasmid chứa 3 gene N1, N2, RNase P (chứng dương)
  • - Nước khử nuclease để bổ sung vào hỗn hợp PCR (cũng được dùng làm chứng âm)

 

Code: TM67100

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 rxns

Code: TM67120

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

500 rxns

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0