Kit tách chiết DNA nước bọt- Saliva DNA Isolation Kit

Saliva DNA Isolation Kit

- Mẫu đầu vào: nước bọt (0.25 mL), nước bọt trong dung dịch bảo quản (0.5 mL)

- Lượng DNA thu nhận: 3 - 7 μg

- Độ tinh sạch (OD260/OD280): 1.7 - 2.1

- Thời gian thao tác: 30 phút / 10 mẫu

- Tương thích với bộ dụng cụ thu mẫu nước bọt của Norgen (49000/RU49000)

- Có phiên bản được cấp chứng nhận CE-IVD

Code: RU45400

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Code: Dx45400 (CE-IVD)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Đánh giá
Hình 1. Kết quả điện di DNA tách chiết của 8 mẫu nước bọt khác nhau (1~8) trên gel agarose 1.2%
Hình 2. Kết quả PCR gene GAPDH từ 5µL DNA

 

Thông số
Video
Document
Bình luận
0