Kit tách chiết DNA từ đóm máu khô- Dried Blood Spot DNA Isolation Kit

Dried Blood Spot (DBS) DNA Isolation Kit

- Dùng để tách chiết DNA từ đóm máu khô (DBS)

- Phương pháp tách chiết: Cột lọc

- Mẫu đầu vào: đóm máu khô 3x3 mm

- Lượng DNA thu nhận: 150 ng

- Thời gian tách chiết: 35 phút / 10 mẫu

 

Code: 36000

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0