Kit tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ (tương thích máy tách chiết 96 mẫu)

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit II

- Phương pháp tách chiết: Magnetic Bead

- Thể tích mẫu: ≤ 300µL

- Loại mẫu: Dịch không chứa tế bào (cell-free) như huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể, dịch nuôi cấy, dịch phết (swab) trong VTM, ...

- Thời gian thao tác: 60 phút / 96 test

- Tương thích với hầu hết các hệ thống tách chiết tự động 96 mẫu như Hệ thống tách chiết Maelstrom 9600 (TANbead), ...

Code: MVPS096

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

96 rxns

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0