Kit tách chiết DNA/RNA virus hạt từ (tương thích máy tách chiết 96 mẫu)

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit II

- Phương pháp tách chiết: hạt từ

- Thể tích mẫu: ≤ 300µL

- Loại mẫu: Dịch không chứa tế bào (cell-free) như huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể, dịch nuôi cấy, dịch phết (swab) trong VTM, ...

- Thời gian thao tác: 60 phút / 96 test

- Tương thích với hầu hết các hệ thống tách chiết tự động 96 mẫu như Hệ thống tách chiết Maelstrom 9600 (TANbead), Maelstrom 2400, King fisher, Chemagic 360...

Code: MVPS096

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

96 rxns

Đánh giá

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit II (Geneaid) là bộ kit tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ được thiết kế dạng bộ gồm 6 đĩa 96-giếng chứa sẵn các hóa chất cần thiết, mỗi đĩa 96-giếng tương đương với 1 loại hóa chất. Bộ kit tương thích với hầu hết các hệ thống tách chiết tự động 96-mẫu như Maelstrom 9600 (TANbead), ...

Thông số

Đóng gói:

  Thành phần MVP096 Mô tả
  Đĩa tách chiết   6   Đĩa 96-giếng chứa các buffer
  Protocol   1   Hướng dẫn sử dụng

 

Đĩa tách chiết:

  Đĩa   Buffer Thể tích
  1   Lysis Buffer 600 µL  
  2   Wash Buffer 1 800 µL  
  3   Wash Buffer 2 800 µL  
  4   Wash Buffer 3 800 µL  
  5   Magnetic Beads 800 µL  
  6   Elution Buffer 80 µL  

 

Video
Document
Bình luận
0