Kit tách chiết DNA/RNA virus tự động tương thích Maelstrom 9600

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit

- Phương pháp tách chiết: hạt từ

- Thể tích mẫu: ≤ 300µL

- Loại mẫu: Dịch không chứa tế bào (cell-free) như huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể, dịch nuôi cấy, dịch phết (swab) trong VTM, ...

- Thời gian thao tác: 60 phút / 96 test

- Tương thích với hệ thống tách chiết tự động TANBead Maelstrom 9600 hoặc các hệ thống tách chiết tự động 96-mẫu tương đương ...

Code: MVP096 (Mealstrom 9600)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

96 rxns

Đánh giá

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit (Geneaid) là bộ kit tách chiết DNA/RNA virus bằng hạt từ được thiết kế dạng bộ gồm 6 đĩa 96-giếng chứa sẵn các hóa chất cần thiết, mỗi đĩa 96-giếng tương đương với 1 loại hóa chất. Bộ kit tương thích với hệ thống tách chiết tự động TANBead Maelstrom 9600 và các hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động 96-mẫu tương đương ...

Thông số

Đóng gói:

  Thành phần MVP096 Mô tả
  Đĩa tách chiết   6   Đĩa 96-giếng chứa các buffer
  Spin Tip 96   Spin tip lắp sẵn trong hộp
  Protocol   1   Hướng dẫn sử dụng

 

Đĩa tách chiết:

  Đĩa   Buffer Thể tích
  1   Lysis Buffer 600 µL  
  2   Wash Buffer 1 800 µL  
  3   Wash Buffer 2 800 µL  
  4   Wash Buffer 3 800 µL  
  5   Magnetic Beads 800 µL  
  6   Elution Buffer 80 µL  

 

Video
Document
Bình luận
0