Kit tách chiết RNA tổng số - Total RNA Isolation Kit

Tách chiết RNA tổng số từ nhiều loại mẫu đầu vào khác nhau như: tế bào, virus, vi khuẩn, nấm men và dịch cơ thể bao gồm huyết tương/huyết thanh, máu, nước bọt, dịch não tủy...

Kit tương thích tách chiết RNA virus nCoV-2019 bằng cột

Thể tích mẫu đầu vào: 650 ul

Hàm lượng thu nhận: 50ug RNA

Thời gian tách chiết: 20 phút

 

Code: 17200

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 preps

Code: 37500

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

100 preps

Code: 17250

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

250 preps

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0