Kit thu nhận và bảo quản RNA nước bọt

Saliva RNA Collection and Preservation Devices

- Thể tích nước bọt có thể thu nhận: 2 mL

- Thể tích tổng sau khi thu nhận nước bọt: 4 mL

- Giữ RNA bảo quản ổn định lên đến 2 tháng ở nhiệt độ phòng

- Bất hoạt vi khuẩn, nấm men và virus, bao gồm cả SARS-CoV-2

- Có phiên bản được cấp chứng nhận CE-IVD

Code: RU53800

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 bộ kit

Code: 53800 (CE-IVD)

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

50 bộ kit

Đánh giá

Saliva RNA Collection and Preservation Devices (Norgen Biotek) là bộ kit phù hợp để tự thu mẫu nước bọt cho các ứng dụng sinh học phân tử cần sử dụng RNA như realtime RT-PCR, quá trình lấy mẫu hoàn toàn không xâm lấn và dễ thực hiện.

Thông số

Thành phần mỗi bộ kit:

(1) Phễu và ống thu nhận nước bọt

(2) Nắp của ống thu nhận nước bọt

(3) Ống vặn kín chứa dung dịch bảo quản RNA nước bọt của Norgen

 

Storage buffer:

Norgen’s Saliva RNA Preservative là dung dịch bảo quản giúp nhanh chóng ly giải tế bào và sau đó là bảo quản RNA từ mẫu nước bọt. Nó cũng bất hoạt vi khuẩn, nấm men và virus hiện diện trong mẫu nước bọt.

Video

Document
Bình luận
0