LightBench - Hệ thống điện di và thu hồi DNA theo kích thước

LightBench®

- Tự động thu hồi các phân đoạn DNA theo kích thước lên đến 12 mẫu cùng lúc.

- Hiệu suất thu hồi trung bình > 70%.

- Có thể sử dụng các protocol phân tích kích thước và định lượng các phân đoạn.

- Có thể chuyển đổi qua lại giữa các loại agarose cassette, phạm vi kích thước: 0 - 20 kbp+.

Code: LightBench

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

1 máy

Đánh giá

LightBench® (Yourgene Health) với công nghệ Ranger® giúp điện di gel tự động và thu hồi các phân đoạn DNA theo kích thước. Phù hợp các ứng dụng NGS, bao gồm NIPT và sinh thiết lỏng cho ung thư học, và trong nhiều ứng dụng khác.

 

Thông số
Video
Document
Bình luận
0