Lựa chọn bộ kit tách chiết DNA/RNA cho hệ thống tách chiết tự động

 

Hiện nay rất nhiều hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động khác nhau đã và đang được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm và cơ sở y tế, phổ biến nhất có lẽ là các hệ thống tách chiết sử dụng hạt từ (magnetic bead) với thông lượng 32-mẫu hoặc 96-mẫu.

Tuy nhiên, mỗi hệ thống tách chiết lại có cách vận hành khác nhau. Điều này khiến cho người dùng luôn trăn trở liệu bộ kit này có tương thích với hệ thống tách chiết của mình không. Nắm bắt được nỗi lo lắng đó, GeneSmart muốn giới thiệu đến mọi người sản phẩm Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit (MVP096) của Geneaid, đây là bộ kit tương thích với nhiều các hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động 16-,32-,48- và 96-mẫu.

Hình 1. Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Plate Kit (MVP096) của Geneaid

 

Thông tin về bộ kit MVP096 (Hình 1)

+ Bộ kit tách chiết DNA/RNA virus sử dụng hạt từ (magnetic bead).

+ Thiết kế của bộ kit: Đĩa tách chiết 96-giếng chứa sẵn các hóa chất cần thiết.

+ Phù hợp 200-300 μL mẫu huyết tương, huyết thanh, dịch cơ thể, phần dịch nổi của dịch nuôi cấy tế bào nhiễm virus, que phết (swab) tỵ hầu và hầu họng trong VTM.

+ Độ nhạy cao: Có thể tách chiết DNA/RNA từ mẫu hàm lượng virus thấp 10E1 bản sao.

+ DNA/RNA thu nhận được có thể trực tiếp sử dụng cho các phản ứng realtime PCR, realtime RT-PCR.

+ Tương thích Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động SYNC (Geneaid), KingFisher Flex (Thermo Fisher), Mealstrom 9600 (TANBead), và các hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động tương đương khác, …

 

MVP096 cho Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động 16-/32-/48-mẫu:

+ Mỗi đĩa tách chiết 96-giếng chứa nhiều loại hóa chất khác nhau và tương ứng với 16 mẫu, mỗi mẫu sẽ được di chuyển lần lượt qua tổng cộng 6 giếng và thu nhận DNA/RNA tinh sạch ở Giếng Elution (Hình 2).

+ Thời gian tách chiết: 30 phút / 32 test.

+ Thể tích DNA/RNA thu nhận: 80 μL .

Hình 2. Thành phần mỗi đĩa tách chiết trong bộ kit MVP096 cho hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động 16-/32-/48-mẫu

Trong đó:

+ LB: Lysish Buffer

+ W1: Wash 1 Buffer

+ W2: Wash 2 Buffer

+ W3: Wash 3 Buffer

+ MB: Magnetic Beads

+ EB: Elution Buffer

 

MVP096 cho Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động 96-mẫu:

+ Mỗi đĩa tách chiết 96-giếng chứa 1 loại hóa chất khác nhau, mẫu sẽ được di chuyển lần lượt qua các đĩa để thực hiện các bước tách chiết và thu nhận DNA/RNA tinh sạch ở Đĩa Elution (Hình 3 & 4).

 

MVP096 dành cho Maelstrom 9600 (Hình 3)

+ Thời gian tách chiết: 60 phút / 96 test.

+ Thể tích DNA/RNA thu nhận: 80 μL.

+ Đóng gói: Đĩa tách chiết 96-giếng + Spin Tip

Thành phần phần trong từng đĩa tách chiết:

+ Đĩa 1: Lysis Buffer

+ Đĩa 2: Wash Buffer 1

+ Đĩa 3: Wash Buffer 2

+ Đĩa 4: Wash Buffer 2

+ Đĩa 5: Magnetic Beads

+ Đĩa 6: Elution Buffer

 

MVP096 dành cho KingFisher Flex (Hình 4)

+ Thời gian tách chiết: 30 phút / 96 test

+ Thể tích DNA/RNA thu nhận: 100 μL 

+ Đóng gói: Đĩa tách chiết 96-giếng + Tip Comb

Thành phần phần trong từng đĩa tách chiết:

+ Vị trí 1: Đĩa mẫu (chứa Binding solution và Magnetic Bead)

+ Vị trí 2: Đĩa Wash 1

+ Vị trí 3: Đĩa Wash 2

+ Vị trí 4: Đĩa Wash 3

+ Vị trí 5: Đĩa Elution

+ Vị trí 6: Tip Comb

0