MagEx STARlet - Hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động

- Tách chiết DNA/RNA tự động lên đến 96 mẫu trong 01 lần chạy

- Hệ thống tách chiết hoàn toàn tự động, không cần can thiệp thủ công

- Sử dụng hạt từ (magnetic bead) để tách chiết nucleic acid trong mẫu

- Theo dõi mẫu, hóa chất và vật tư tiêu hao thông qua mã vạch (barcode)

- Công nghệ CO-RE (Compressed O-Ring Expansion) giúp tăng độ chính xác khi hút nhả hóa chất

 

 

Code: MagEx STARlet

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Đánh giá

MagEx STARlet là hệ thống tách chiết DNA/RNA tự động của Hamilton. Hệ thống sử dụng hạt từ (magnetic bead) để tách chiết nucleic acid, cho phép thao tác lên đến 96 mẫu trong 01 lần chạy (từ 1-2 giờ).

Thông số
Video
Document
Bình luận
0