Máy scan, đọc ống 2D

Scan, theo dõi và quản lý mẫu

Scan dựa trên mã vạch 2D datamatrix ghi trên giá SBS và cryorack

Hỗ trợ tối đa đọc 4 giá khác nhau  trong một  lần đọc

Code: SG20THP

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Máy scan đơn ống

Code: 779913

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Máy scan đa mã vạch có khung bảo vệ

Code: 779912

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Máy scan đa mã vạch

Đánh giá
Thông số
Video
Document
Bình luận
0