Máy tạo tế bào đơn - Chromium Controller

Máy tạo tế bào đơn-Chromium Controller sử dụng ưu thế công nghệ vi giọt (microfluidics) để phân vùng hàng ngàn tế bào và đánh dấu mã vạch chỉ trong vòng vài phút

Công suất: 1 chip-8 mẫu/ 1 lần chạy

Hiệu quả phân lập tế bào đơn: 500-80.000 tế bào/ mẫu

Tương thích với nhiều loại ứng dụng:

- Biểu hiện gen tế bào đơn

- Hồ sơ miễn dịch tế bào đơn

- ATAC tế bào đơn

- Nghiên cứu biểu hiện gen mục tiêu tế bào đơn

Code: 1000204

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hệ thống+ 24 tháng bảo hành

Code: 1000202

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

Hệ thống + 12 tháng bảo hành

Đánh giá

Máy tạo tế bào đơn-Chromium Controller có khả năng tạo ra hàng ngàn phân vùng tách từng tế bào đơn và đánh dấu mã vạch để phân tích về sau.

Tỷ lệ tế bào thu hồi đạt đến 65%

Có khả năng phân tích các phân tử liên quan hoạt động của tế bào theo nhiều phương diện, bao gồm:

- Biểu hiện gen

- Protein bề mặt

- Kiểu dòng miễn dịch

- Độ đặc hiệu kháng nguyên

- Tương tác nhiễm sắc thể

Thông số
Video
Document
Bình luận
0