Máy tạo tế bào đơn thông lượng cao - Chromium X

Chromium X - Máy tạo tế bào đơn thông lượng cao

- Sử dụng công nghệ Droplet Microfuidics, cho phép tự động tạo vi giọt chứa tế bào đơn trong thời gian ngắn, ~18 phút / lần chạy

- Cho phép thực hiện lên đến 16 giếng x 20,000 tế bào ở độ phân giải từng tế bào đơn (single-cell) các ứng dụng: gene expression, immune profiling

- Tương thích công nghệ Feature Barcode giúp phân tích protein bề mặt, độ đặc hiệu kháng nguyên, CRISPR song song với gene expression / immune profiling

- Cho phép nạp nhiều mẫu vào 1 giếng với "CellPlex kit" và cho phép giảm chi phí giải trình tự NGS với "targeted panel kit"

 

 

Code: Chromium X

Đơn giá: Liên Hệ

Đóng gói

01 hệ thống

Đánh giá

Chromium X là thiết bị tạo vi giọt bằng công nghệ droplet microfluics nhờ đó có thể đánh dấu mRNA (hoặc DNA) từng tế bào trong mẫu. Nhờ có Chromium X, các phân tích gene expression, immune profiling, epigenomic profiling có thể đạt được ĐÚNG độ phân giải (true-resolution), tức là ở mức từng tế bào đơn (single-cell level). Chromium X có thời gian chạy ngắn (~18 phút), thông lượng cao 16 giếng x 20,000 tế bào, tỷ lệ DỮ LIỆU thu hồi cao cùng sự đa dạng trong các bộ kit hỗ trợ sẽ là lựa chọn lý tưởng để phân tích giải trình tự tế bào đơn ở quy mô lớn.

Thông số
Video
Document
Bình luận
0